Konferencija ir Statybos Ir Kelių Tiesimo Technika

Neseniai įvyko konferencija, kurioje buvo diskutuojama ir pristatomi įvairūs statybos planai bei mokymai ir naujos programos. Šioje konferencijoje dalyvavo daugybė įmonių bei fizinių asmenų.

Konferencijos „Efektyvus ir patikimas daugiabučių šiltinimas dabarčiai ir ateičiai, kurią surengė Lietuvos statybininkų asociacija , VGTU, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir Polistireninio putplsačio asociacija, metu buvo aptarti daugiabučių fasadai , jų privalumai bei trūkumai. Jei statybos darbus atliktumėte savarankiškai, priklausomai nuo statinio dydžio bei sudėtingumo, statybos gali trukti netgi ne vienerius metus. Paėmėme tai, kas yra statybos įstatyme, ir reglamentavome Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu. 8. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

Finansų įstaigos pritarė 52 projektų finansavimui, dėl 48 daugiabučių pradėti statybos rangos darbų konkursai. Didžioji dalis jaunuolių kviečiami mokytis inžinerinių profesijų (1 714) švietimo srities programose, kiek mažiau, 1 512 stojantieji, paslaugų asmenims ir 1 378 – architektūros ir statybos švietimo srities programose. Inspekcija kreipėsi ir į Lietuvos geologijos tarnybą, kad ši pateiktų išvadas, ar statybos nesukels grėsmės ansambliui.

AB „Panevėžio statybos trestas 2018 metais įmonės ir įmonių grupės neaudituotą šešių mėnesių finansinę ataskaitą planuoja skelbti 2018 m. rugpjūčio 31 d. Veiklos sritys: apželdinimas ir aplinkos tvarkymas; grindys, grindų dangos; kelių tiesimas, remontas, tiltai; pramonės įrengimai; statyba; statybos technika, įranga, nuoma. Tikimės statybos darbus baigti iki kitų metų birželio mėnesio, – „Bangai sakė A. Daugėla.

AB „Panevėžio statybos trestas” yra Lietuvos statybų kompanija, kuri savo veiklą statybų sektoriuje vykdo nuo 1957 metų. Pasak statybos darbų vadovo, trumpalaikius nepatogumus gyventojai pajus, kai naujai sumontuoti vamzdynai bus perjungiami. Visos pateiktos statybos darbų kainos yra preliminarios ir priklauso nuo projekto ir darbo ypatybių. Praktinėje dalyje yra pritaikytos teorinės žinios konkrečiai akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“.

Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Specialioji ir kompiuterinė grafika, Pastatų konstrukcijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai, Statybos darbų technologija, Geotechnika, Statybos ekonomika, Statybos organizavimas, Statybos teisė. Sumažinti statybos darbų išlaidas galima kai kurias medžiagas perkant savarankiškai. Taip pat nustatyta, kad AB „Hidrostatyba konkursinių pasiūlymų puslapiai, dėl kurių buvo atlikta rašysenos ekspertizė ir pateiktos išvados, buvo užpildyti AB ”Hidrostatyba” įmonės darbuotojo ir ta pačia ranka rašyti puslapiai atsirado konkurento AB ”Panevėžio statybos trestas” konkursiniame pasiūlyme.

Apart statybos studijų, studentus kvietė mokytis ir reklamos ir marketingo skyriai – vienas iš jų addad.lt, finansų bei agrokultūros.

 

Paulius