Apie mus
Paslaugos

UAB “Liturta” 

UAB “Liturta” įregistruota 2001 m. balandžio 17 d. (registravimo pažymėjimo Nr. 001449). Įmonės kvalifikacijos atestatas turto ir verslo vertinimo veiklai išduotas 2001 m. gegužės 16 d. (atestato Nr. 000105) UAB "Liturta" centrinis biuras įsikūręs Birželio 23-osios g. 29, Kaune.

UAB "Liturta" turi savo skyrius (atstovus) visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Utenoje ir Tauragėje. Bendrovė turto ir verslo vertinimo paslaugas teikia visoje Lietuvoje. Turto vertinimo darbų apimtimi ir gaunamomis pajamomis UAB "Liturta" yra 3-5 vietoje tarp Lietuvoje vertinimo veikla užsiimančių įmonių. Šiuo metu įmonėje dirba 22 darbuotojai, iš kurių 10 yra turto vertintojai, turintys nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertintojo pažymėjimus, bei 7 turto vertintojai-asistentai. Turto vertinimo veikla apdrausta 1 000 000 litų suma.

UAB “Liturta” specialistai atlieka nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei verslo vertinimą, kai turtas yra:

 • perkamas ar parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • skiriamas steigiamai ar plečiamai akcinei bendrovei kaip nepiniginis (turtinis) įnašas;
 • apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas;
 • jungiamas su kitu turtu ar atidalijamas iš bendro turto;
 • įkeičiamas;
 • įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • išnuomojamas, perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais;
 • paimamas nustatyta tvarka visuomenės poreikiams;
 • įmonėms taikomos bankroto procedūros;
 • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
 • kai to pageidauja turto savininkas ar vertinimo užsakovas.

Turto vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Turto vertinimo metodika, Tarptautiniais vertinimo standartais bei Europos vertinimo standartais ir kitais normatyviniais aktais, techninę ir metodinę medžiagą, atsižvelgiant į vertintiną objektą.

UAB "Liturta" vertintojai, dirbantys šį darbą nuo 1996 metų, jau yra atlikę daugiau kaip 15 000 vertinimo darbų, iš kurių apie 95% atlikta vertinant įkeitimo tikslu, pagal bankų klientų užsakymus. Per visą darbuotojų vertinimo praktiką buvo vertinti įvairiausio pobūdžio ir paskirties objektai: prekybos centrai ir parduotuvės, gydymo įstaigos ir poliklinikos, grūdų, pieno, mėsos ir kitos maisto perdirbimo įmonės, hidroelektrinės ir miestų katilinės, metalo ir medžio apdirbimo įmonės, laivai, vagonai, geležinkelių atšakos ir inžinerinės komunikacijos, specialiosios paskirties transportas ir įranga, galvijai, augalai ir kt.

Greta turto ir verslo vertinimo veiklos įmonė UAB "Liturta" teikia statybos darbų ir sąmatų patikros bei statybų techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugas.

Bendrovėje dirbantys specialistai papildomai atlieka įmonių ūkinės – finansinės veiklos analizę, ruošia investicinius projektus bei verslo planus.

UAB “Liturta” dirba bendradarbiaudama su giminingomis konsultacinėmis Lietuvos kompanijomis, mokslo įstaigomis ir nuolat tobulinasi, dalyvaudami Lietuvos turto vertintintojų asociacijos, Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto rengiamuose seminaruose ir kursuose.

Iki 2009 m. įmonė turėjo ir geodezijos darbo grupę, kuri pernai performuota į dukterinę įmonę UAB "Liturta Geo". Daugiau informacijos apie atliekamus geodezijos-topografijos darbus - www.liturtageo.lt