Klimato svarba miestams ir Tolima ateitis

Miestų klimato svarba

Nepaisant kolektyvinės „Paryžiaus klimato akto pagrobimo“ sutarties – daugybe iš mūsų šventyklose susikaupusio skausmo vis dar jaučiasi po Jungtinių Valstijų pasitraukimo birželio mėnesį – dešimtys šalies vadovų dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijos šalių konferencijoje (COP) -23 Bonn, Vokietija, parodydama vieningumą, lyderystę ir ryžtą imtis kovos su klimato kaita veiksmų.

Kai JAV federalinė vyriausybė atsisako savo vaidmens klimato srityje, daugelis valstybių ir miestų kontroliuoja savo likimą: daugiau kaip 350 klimato merų“ įsipareigojo laikytis Paryžiaus susitarime nurodytų tikslų, siekdami sumažinti jų miestų išmetamų teršalų kiekį 80 proc. 2050 m. 25 miestuose, kuriuose yra 17 valstybių, pilietiniai lyderiai planuoja gauti 100 proc. Savo elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Pasaulinėje fronto metu daugiau nei 7000 miestų sudarė 678 milijonai piliečių, įsipareigojusių sumažinti klimato ir energetikos mėjų paktą, įsipareigojo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Dideli ir maži verslo interesai jau sutelkė dėmesį į tai, ką klimato pokyčių įtaka jų verslui – tikra rinka grindžiamos ekonomikos pokyčių varomoji jėga. Susirūpinimas finansine sveikata ir turto rizika yra vienas iš pagrindinių veiksnių – apsvarstykite Bank of America, Vanguard Group, Blackrock, Allianz SE, JP Morgan, CitiGroup, CalPERS finansinius ir investicinius interesus. „Wall Street“ ir įmonių požiūris į klimato kaitą peržengė slenkstinę pusę, kurią daugiausia lėmė atsparumo ir rizikos valdymo problemos, atsižvelgiant į XXI amžiaus didžiausią iššūkį.

Šie būsimieji lyderiai supranta, kad laikydami raktus į miestą atsakingai, tai reiškia, kad reikia sulyginti politinius ir ekonominius raumenis, kad jie galėtų imtis sudėtingų miestų plėtros darbų, kuriuose atsižvelgiama į naują klimato realybę. Mes negalime sau leisti eiti į stručio režimą, kai žinome, kad du trečdaliai pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro mūsų miestuose, kuriuose išmetama 70 proc. Išmetamųjų teršalų visame pasaulyje, ir kad iki 2030 m. Du trečdaliai pasaulio planuotų 8,5 milijardo žmonės gyvens miestuose. Mūsų miestų pilietiniai ir verslo lyderiai supranta, kad stulbinančios išlaidos klimato katastrofų valymui ir su jais susijusiems ekonominiams, žmonių ir buveinių nuostoliams daro mūsų miestų centrus mažiau konkurencingi ir mažiau pageidaujami gyventi.

Šiems optimistams šis sunkus iššūkis suteikia galimybę visiems, kurie turi pasisakymą miesto plėtros srityje. Kolektyvinis susikaupimas dėl bendros grėsmės kelia klimato veiksmų išradingumą, kad būtų sukurtos gyvybingos, klestinčios vietos.

Pavyzdžiui,  sukurtas projektas – 1,3 milijono kvadratinių pėdų Gyvenimo mokymosi kaimynystės kampelis Kalifornijos San Diego universitete (UCSD) North Torrey Pines. UCSD bendruomenė kartu su visa Kalifornijos universiteto Kalifornijos 10 universitetų kampanija 2013 m. Paskelbė savo anglies neutralumo iniciatyvą ir pasiūlė iki 2025 m. Tapti anglies dvideginio kiekio neutralizavimo priemone. Siekiant šio tikslo pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo nulinį tikslą, šis projektas apima daugiau nei tvarios konstrukcijos ir statybos strategijos, kurios paprasčiausiai mažina energijos ir vandens naudojimą ir sušvelnina atliekas. Investuodami į lokalizuotus ateities klimato failus (palyginus tik su istoriniais klimato duomenimis) ir šiuolaikinėmis technologijomis, dizainas apima atsparumą, našumą ir grožį.

Kalifornijos universiteto Berkeley universitete įsteigtas Kalifornijos energetikos ir aplinkos institutas atliko preliminarų tyrimą, kaip UC kampeliuose bus pasiekta anglies neutralumo sistema: pasiekus 84 procentų anglies dioksido kiekio sumažėjimą plačiai naudojant atsinaujinančius biodujų šaltinius , termofikacinės elektrinės, saulės vietoje ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas. HKS universiteto dizainas atitinka UC tikslus, nustatant toną UC bendruomenei ir kitiems, kad galėtų sekti.

HKS, kaip ir daugelis architektūros firmų, pasirašė keletą laiškų ir peticijų, įskaitant vieną JAV energetikos departamentui, mažai anglies dioksido JAV ir EPA. Paskutinis įspėjimas yra „Bioscience“ paskelbtas laiškas, kurį pasirašė beveik 16 000 mokslininkų iš 184 šalių, pasisakydamas už didžiulį šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo elgesį. Šis penkių pavojaus signalas įspėja, kad planeta išliks didelės ir negrįžtamos žalos, nebent imsimės skubių veiksmų – dabar. Tai gražus gestas pasirašyti laišką arba eiti į įrašą, prieštaraujantį vyriausybės politikai, tačiau sunkus darbas ir ryžtas išspręsti – taikydami mūsų politinę galią, patirtį, kūrybiškumą, aistra ir tiesiog atsikelti į tai, bus toli sublimacija dėl baimės , neigimas, retorika ir defeatizmas mes girdime apie mūsų klimato ateitį.

Klimatas yra itin svarbus mūsų sveikai gyvensenai ir gyvenimo būdui. Jau daugiau prieš 20 metų lego žaidimai ir konstruktoriai, pradėjo leisti pirmuosius savo serijos konstruktorius, kurie savo būdu nurodė ir klimato svarbą miestams išleisdami susijusius konstruktorius.

Konferencija ir Statybos Ir Kelių Tiesimo Technika

statybos-mokymai

Neseniai įvyko konferencija, kurioje buvo diskutuojama ir pristatomi įvairūs statybos planai bei mokymai ir naujos programos. Šioje konferencijoje dalyvavo daugybė įmonių bei fizinių asmenų.

Konferencijos „Efektyvus ir patikimas daugiabučių šiltinimas dabarčiai ir ateičiai, kurią surengė Lietuvos statybininkų asociacija , VGTU, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir Polistireninio putplsačio asociacija, metu buvo aptarti daugiabučių fasadai , jų privalumai bei trūkumai. Jei statybos darbus atliktumėte savarankiškai, priklausomai nuo statinio dydžio bei sudėtingumo, statybos gali trukti netgi ne vienerius metus. Paėmėme tai, kas yra statybos įstatyme, ir reglamentavome Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu. 8. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

Finansų įstaigos pritarė 52 projektų finansavimui, dėl 48 daugiabučių pradėti statybos rangos darbų konkursai. Didžioji dalis jaunuolių kviečiami mokytis inžinerinių profesijų (1 714) švietimo srities programose, kiek mažiau, 1 512 stojantieji, paslaugų asmenims ir 1 378 – architektūros ir statybos švietimo srities programose. Inspekcija kreipėsi ir į Lietuvos geologijos tarnybą, kad ši pateiktų išvadas, ar statybos nesukels grėsmės ansambliui.

AB „Panevėžio statybos trestas 2018 metais įmonės ir įmonių grupės neaudituotą šešių mėnesių finansinę ataskaitą planuoja skelbti 2018 m. rugpjūčio 31 d. Veiklos sritys: apželdinimas ir aplinkos tvarkymas; grindys, grindų dangos; kelių tiesimas, remontas, tiltai; pramonės įrengimai; statyba; statybos technika, įranga, nuoma. Tikimės statybos darbus baigti iki kitų metų birželio mėnesio, – „Bangai sakė A. Daugėla.

AB „Panevėžio statybos trestas” yra Lietuvos statybų kompanija, kuri savo veiklą statybų sektoriuje vykdo nuo 1957 metų. Pasak statybos darbų vadovo, trumpalaikius nepatogumus gyventojai pajus, kai naujai sumontuoti vamzdynai bus perjungiami. Visos pateiktos statybos darbų kainos yra preliminarios ir priklauso nuo projekto ir darbo ypatybių. Praktinėje dalyje yra pritaikytos teorinės žinios konkrečiai akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“.

Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Specialioji ir kompiuterinė grafika, Pastatų konstrukcijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai, Statybos darbų technologija, Geotechnika, Statybos ekonomika, Statybos organizavimas, Statybos teisė. Sumažinti statybos darbų išlaidas galima kai kurias medžiagas perkant savarankiškai. Taip pat nustatyta, kad AB „Hidrostatyba konkursinių pasiūlymų puslapiai, dėl kurių buvo atlikta rašysenos ekspertizė ir pateiktos išvados, buvo užpildyti AB ”Hidrostatyba” įmonės darbuotojo ir ta pačia ranka rašyti puslapiai atsirado konkurento AB ”Panevėžio statybos trestas” konkursiniame pasiūlyme.

Apart statybos studijų, studentus kvietė mokytis ir reklamos ir marketingo skyriai – vienas iš jų addad.lt, finansų bei agrokultūros.

 

Naujos redakcijos statybos įstatymas

Nauji statybos projektai

Nuo 2017 m. pradžios įsigaliojo naujos redakcijos Statybų įstatymas bei naujos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės. Tokiu būdu, aukščiau nurodytomis veikomis AB „Hidrostatyba” ir AB „Panevėžio statybos trestas” pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuris draudžia susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas, ir 5 straipsnio 1 d. 6 punktą, kuris draudžia konkurentams susitarimą dalyvauti ir pateikti suderintus pasiūlymus konkursui.

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus Algirdo Čepo pasirašytame šių metų gegužės 30-ąja datuotame rašte rašoma, jog vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu buvo įvykdyti statinio techninio projekto ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo konkursai, kurių ataskaitoms agentūra pritarė dar penai rugsėjį.

20-osios tarptautinės statybų ir remonto parodos „Resta‘13“ metu vykusiame „Spaudos forume“ savo pranešimus skaitė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas A. Šeštakauskas, Švedijos įmonės „PEAB Sverige AB“ atstovas I. Hermansson, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius K. Masalskis, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktorė E. Meškauskienė, advokatų kontoros „Raidla Lejins&Norcous“ partnerė, Nekilnojamojo turto ir statybų teisės praktikos grupės vadovė A. Mudėnaitė, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius D. Gesevičius, Baltarusijos statybininkų sąjungos prezidentas N. Šeremet, UAB „Alvora“ direktorius N. Kolesnik, Lietuvos architektų sąjungos viceprezidentas K. Pempė, „Staticus Sverige AB“ vykdantysis direktorius M. Gražys.

2. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodant: 2.1. Vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.2. vietinės reikšmės viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates; 2.3. vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančius tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus; 2.4. projektuojamus vietinės reikšmės viešuosius kelius; 2.5. vietinės reikšmės vidaus kelius; 2.6. vietinės reikšmės vidaus kelių ilgį, plotį, dangą; 3. Išskirti viešųjų kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms funkcionuoti reikalingus servitutus, numatyti kelių infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; 4. Sudaryti vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą; 5. Reglamentuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarką.

Panašiai dabartinę situaciją vertina ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, teigdamas, jog šiandien renovacija statybos verslui yra gera „mankšta – visos šiame procese dalyvaujančios bendrovės – pradedant statybinių medžiagų gamintojais, baigiant rangovais – gali įsivertinti savo galimybes dalyvauti tokio tipo projektuose ir tinkamai pasirengti dar didesnio masto renovacijos projektams.

Būtina paminėti, kad didesnio masto projektai pereikalaus ir daugybės išlaidų ir papildomų finansų todėl uždarbis ir papildomos įplaukos bus itin reikalinogs. Kaip užsidirbti pinigų kyla vienintelis klausimas?

Kaip įvertinti nekilnojamojo turto vertę?

Kaip įvertinti nekilnojamojo turto vertę

Nekilnojamasis turtas žmogaus gyvenime užimą itin svarbią vietą. Žmonės ilgus metus dirba, taupo pinigus ar net skolinasi lėšas ir kreditorių, kad galėtų įsigyti nekilnojamąjį turtą ir taip užsitikrinti pastovią gyvenamąją vietą. Būtent dėl to, tokio turto įsigijimas ar pardavimas turi būti itin tiksliai finansiškai pamatuotas ir įvertinas. Vienas iš svarbiausių kylančių klausimų yra, kaip įvertinti nekilnojamojo turto vertę ir išvengti apgaulių.

Nekilnojamojo turto vertinimas ir patarimai

Nekilnojamojo turto vertinimas yra pirminis ir pats svarbiausias žingsnis siekiant išsiaiškinti preliminarią rinkos vertės kainą. Šias turto vertinimo paslaugas teikia daugybė Lietuvos ir užsienio įmonių, pasitelkdamos įvairius skaičiavimo metodus ir analizuodami gautus rezultatus. Nekilnojamojo turto vertinimo būdų yra itin daug, todėl labai retai užsisakius paslaugas iš kelių šias paslaugas atliekančių įmonių, sulauksite to paties rezultato. Yra agentūrų, kurios naudojasi itin paprasta vertinimo struktūra ir forma, pagal kurią, jūs taip pat, nesunkiai galite nustatyti savo nekilnojamojo turto rinkos vertę.

Įsivertinkite nekilnojamojo turto vertęs patys

 

Nekilnojamojo turto vertė

Prieš pradedant rinkos analizę, visų pirma, reikia sužinoti kelis svarbius, jūsų nekilnojamojo turto bruožus į kuriuos bus atsižvelgiama vertinimo metu. Tai turėtų būti:

  • Objekto patalpų dydis, kvadratiniais metrais;
  • Kambarių skaičius;
  • Statybos metai;
  • Vizualinė būklė;
  • Įrengimas.

Šių 5 rodiklių užteks atlikti preliminariai vertinimo procedūrai.

Vertinimas pradedamas atsidarius vieną iš kelių arba net visus nekilnojamojo turto skelbimų portalus ir paieškoje, filtrų pagalba, atsiskirti objektų sąrašą, kurie yra panašūs į jūsų pagal miestą bei patalpos dydį, kuris išreikšta kvadratiniais metrais.

Sekantis žingsnis, iš visų esamų objektų turėtumėte atsirinkti 3 arba 4 panašiausius nekilnojamojo turto objektus. Tolimesnėje eigoje, turėtumėte išsiaiškinti pasirinktų objektų preliminarų atstumą nuo jūsų vertinamo turto. Atstumas turėtų neviršyti daugiau nei 2 kilometrus į visas puses.

Po šitos analizės, iš likusių ir atrinktų objektų turėtumėte, pagal publikuotas nuotraukas vertinti skirtumus ir panašumus į jūsų nekilnojamąjį turtą. Ar šių objektų patalpų dydis yra panašus į jūsų, t.y. kambarių skaičiaus palyginimas, statybos metai, ar vizualinė būklė ir įrengimas nėra prastesnis nei jūsų objekto.

Išanalizavus visus parametrus, turėtų likti vienas labiausiai panašus objektas į jūsų. Vertinimas preliminariai kaip ir baigtas. Tačiau, skelbime reikia atsižvelgti ir į tai, kiek laiko atrinktas objektas yra pardavinėjamas. Jeigu pardavimo laikotarpis yra daugiau nei 60 dienų, tikslesnis rinkos kainos vertinimas bus, jeigu nuo to objekto sumos atimsite apie 5 procentus pardavimo kainos. Po šios procedūros jūs preliminariai gaunate savo nekilnojamojo turto vertę.

Tačiau atliekant šią analizę reikia stebėti galimus rajonų perėjimus ir kirtimus. Kadangi jūsų nekilnojamasis turtas gali būti vienam iš geresnių miesto rajonų, tačiau lyginamasis objektas bus viename iš prastesnių rajonų, nors atstumas gali būti iki 1 kilometro. Todėl ne visada yra gerai pasitikėti, tai ką rodo skaičiavimai, kartais vertinant nekilnojamojo turto vertę, reikia atsižvelgti į žmogiškuosius ir lokacinius faktorius.

Vertinant objektą būtinai atsižvelkite ar turtas yra parduodamas su baldais ir buitine įranga, mokesčių kainas ar objektas naujos statybos, o galbūt namas yra renovuotas. Tokios smulkios detalės taip pat gali pakeisti kainą tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Būtent dėl šios priežasties ir egzistuoja įmonės, kurios teikia šias nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas.

Tačiau, jeigu jūs, bent jau preliminariai norite įvertinti savo nekilnojamojo turto rinkos vertę, šie patarimai yra puikiai tinkami šiam darbui. Sėkmės!